Openingstijden

Wij gaan sluiten vanaf 2 September 2022 

Dinsdag        gesloten 

Woensdag    gesloten 

Donderdag   gesloten

Pelgrimskerk

De Pelgrim is voor de Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer de centrale ontmoetingsplek


De Pelgrim is opgezet om de vluchtelingen te helpen die in Zoetermeer hun plek moeten en willen vinden.


Wij zijn gestopt sinds 2 september 2022 met de activiteiten.


Na zes maanden vluchtelingen opvang is einde inzicht betreft de noodopvang via vluchtelingen zoetermeer. 


Particulieren die Oekraïense vluchtelingen opvangen, bereiken na vijf maanden langzamerhand hun limiet; tijdelijke opvang verschuift naar langdurige opvang.


Per 2 september zijn wij gestopt als organisatie en willen de PGZ bedanken voor het beschikbaar stellen van het ‘t Centrum bij de Pelgrimskerk. 


Ook alle vrijwilligers die ontzettend veel werk met elkaar verzet hebben zoals; kledingwinkel, boodschappen bonnen distributie, gastheren en vrouwen, gastgezinnen contactpersonen, inrichting interieur an het Centrum, chauffeurs, PR, website, financiën, begeleiders, stichting present, algemene coördinator en ondersteunde organisatie, team bij de gemeente  Zoetermeer en de gastgezinnen die als eerste de hand uitstaken. 


Het was een drukke tijd waarbij we kunnen terug te kijken op een mooie periode waarin we met elkaar verbonden waren met een brede afspiegeling vanuit de christelijke kerken uit Zoetermeer


Coördinator TaskForce Vluchtelingen Zoetermeer 


René Bos 

0653212273
TaskForce Vluchtelingen Zoetermeer

De kerken en geloofsgemeenschappen in Zoetermeer hebben via het Beraad van Kerken hun krachten gebundeld op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.


Wij faciliteren opvangadressen en organiseren activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer.

'Meet and Greet' & Lunch


Meet and Greet

Er is in ‘De Pelgrim’ ruimte voor ontmoeting, onderling en met aanwezige vrijwilligers.In de Pelgrim kunt u terecht voor...

Ontmoetingen

Ruimte voor ontmoetingen, onderling en met aanwezige vrijwilligers.

Computers

Er zijn computers aanwezig die door bezoekers gebruikt kunnen worden.

Taallessen

Piëzo geeft Nederlandse taalles.

Voor meer informatie over Piezo ga naar "Stichting Piëzo hoofdpagina". Klik hier voor meer informatie over taallessen.

Bezinning

In de kerkzaal is er de mogelijkheid voor bezinning.

Tolken

Elke dag zijn er één of meerdere tolken aanwezig van het ‘tolken-team’.

Kleding & toiletartikelen

Er is een kledinghoek aanwezig waar bezoekers terecht kunnen voor kleing en toiletartikelen.

Pastoraal gesprek

Een pastoraal gesprek met een oud-predikant.

Hulp bij zaken regelen

Er zijn vrijwilligers aanwezig die kunnen helpen met zaken regelen, zoals hulp bij het inschrijven op een basisschool.

Gedragskundige

Eén keer per week is er een gedragskundige bij wie ouders terecht kunnen voor hulp met kinderen.

Taskforce Vluchtelingen Zoetermeer

werkt samen met

Adres


't Centrum

Frans Halsstraat 3

2712 JS Zoetermeer

De ingang is achter De Pelgrimskerk.

TaskForce Coördinators Vluchtelingen Zoetermeer 

René Bos       Whatsapp: 06 - 532 122 73

Michael Vis   Whatsapp: 06 - 811 583 30

info@vluchtelingenzoetermeer.nl