TaskForce Vluchtelingen Zoetermeer

De kerken en geloofsgemeenschappen in Zoetermeer hebben via het Beraad van Kerken hun krachten gebundeld op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Van oudsher zijn kerken actief in het maatschappelijk leven. Ook in Zoetermeer zijn er veel initiatieven, zoals De Voedselbank, tweede hands warenhuis De Pelgrimshoeve, Schuldhulpmaatje en Vluchtelingenopvang opgestart vanuit de kerk gemeenschap. 


Eén van de initiatieven is deze site. Die is opgezet door mensen van verschillende kerkgenootschappen toen bleek dat er acuut hulp en onderdak geboden moest worden aan een grote groep Oekraïense vluchtelingen.


Er waren een aantal organisaties en ondernemers die tijdelijke woonruimte konden aanbieden. Dit zorgde ervoor dat Zoetermeer aan zijn opgelegde quotum kon voldoen en alle Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke woonruimte konden krijgen.


Tegelijk met het bieden van onderdak zag de kerngroep dat het nodig was om de vluchtelingen te ondersteunen met kleding, schoeisel, en informatie van allerlei aard. Bij de vluchtelingen was er ook behoefte aan taallessen en andere ‘inburgeringsactiviteiten’ (denk b.v. aan fietslessen).


De website wordt beheert door deze vrijwilligers. Het Beraad van Kerken steunt dit initiatief en zorgt voor de noodzakelijke financiële ondersteuning. (door giften van hun kerkleden).

Wat doen we

Wij faciliteren opvangadressen en organiseren activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer. Dat doen we door:

  • gastgezinnen te zoeken;
  • kerkelijke gemeenten en particulieren te ondersteunen bij de opvang; 
  • gebouwen klaar te maken voor opvang;
  • vrijwilligers in te zetten; 
  • meet & greets te organiseren; 
  • vraag en aanbod van spullen te matchen.


Plaatsingsproces

We werken samen met de gemeente Zoetermeer en Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingen moeten zich bij de gemeente registreren; de gemeente voert een screening uit en Vluchtelingenwerk Nederland zorgt uiteindelijk voor de plaatsing, bijvoorbeeld bij een van de adressen die bij ons zijn aangemeld.