Ik wil helpen...

(iedereen bedankt wij zijn gestopt)

Doneer

De snelste manier om te helpen is om financieel bij te staan. 

Doneren kan via de centrale diaconie van de PKN Kerken in Zoetermeer.

NL29 RABO 0143 8977 72 t.n.v. Diaconie PG Zoetermeer 

Vrijwilligers

Aanmeldingen


Zo’n 60 vrijwilligers hebben zich binnen twee weken aangemeld om in de Pelgrim aan de vluchtelingen ondersteuning te geven.


Iedereen bedankt voor de inzet en passie waarin alle vrijwillgers een steentje hebben bijgedragen!


Zo’n 60 vrijwilligers hebben zich binnen twee weken aangemeld om in de Pelgrim aan de vluchtelingen ondersteuning te geven. Ze doen dit op alle mogelijke manieren.


Zo zijn er dagelijks tolken aanwezig. Er wordt geholpen met zaken regelen, zoals kinderen inschrijven op een basisschool. Het maken van een lunch, het luisteren naar een persoon.


Wekelijks is er een pastoor voor als mensen behoefte hebben om over geestelijke zaken te spreken.


In de naastgelegen kerk kan men zich terugtrekken voor een bezinning. Ook worden er diensten gehouden speciaal gericht op de Oekraïense vluchtelingen.

Vrijwiliger worden?

Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen. Bedankt voor je bereidwilligheid om te willen helpen!

Wil je alvast opgeven voor wanneer er een oproep voor vrijwilligers is, meld je dan nu aan via het aanmeldformulier. 

Aanmeldformulier


 
 
 
Ik geef toestemming om aan de lijst van toekomstige vrijwilligers te worden toegevoegd.
 
 

Gastgezin

Huidige Coördinatie

Noodopvang vluchtelingen

070 - 307 5900

info@de-broodfabriek.nl 

Binnen twee weken hadden 58 gastgezinnen zich aangemeld.

Bij een aantal werden vluchtelingen geplaatst. (De plaatsing werd gedaan door Vluchtelingenwerk Nederland).


Er wordt nauw en goed samengewerkt met de gemeente Zoetermeer om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden.


De gastgezinnen waren puur bedoeld als acute noodopvang. Naar gelang de behoefte zullen alle vluchtelingen geleidelijk vanuit deze ‘noodopvang’ over kunnen gaan naar een tijdelijke zelfstandige woonruimte.


Wij zijn de gastgezinnen uitermate dankbaar dat ze hun huis zo bereidwillig hebben willen openstellen. (ook al bleek na twee weken dat er minder opvang noodzakelijk was dan eerst werd gedacht.)

Gastgezin worden?

Op dit moment hebben we voldoende aanbod van gastgezinnen. Bedankt voor uw bereidwilligheid!